Πολιτική Απορρήτου

Δήλωση Απορρήτου

Εισαγωγή

Αυτή η Δήλωση Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που μπορούν να συλλεχθούν με την επίσκεψη σε αυτή την ιστοσελίδα. Δεν ισχύει για την επεξεργασία δεδομένων που συμβαίνει σε άλλες τοποθεσίες Web.

Αυτή η Δήλωση Απορρήτου σχεδιάστηκε για να ενημερώσει τους πελάτες και τους επισκέπτες αυτής της ιστοσελίδας («εσείς») για το πώς τα δεδομένα τους προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται, χρησιμοποιούνται, αποθηκεύονται ή με άλλο τρόπο επεξεργάζονται κατά την περιήγηση σε αυτή την ιστοσελίδα.

Οι σκοποί και τα μέσα επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων στο liveagones.gr, καθορίζονται στο επίπεδο της συνεργατικής μας ομάδας. Έτσι, θεωρείται νόμιμα ότι είναι Ελεγκτής Δεδομένων («εμείς») για τα προσωπικά σας δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία σε αυτόν τον ιστότοπο. Είμαστε εγγεγραμμένοι στην ακόλουθη διεύθυνση:

Αυτή η Δήλωση Απορρήτου ισχύει από τις 25 Ιανουαρίου 2021.

Αλλαγές στην Ειδοποίηση Απορρήτου

Είναι πιθανό ότι αυτή η ειδοποίηση θα τροποποιηθεί ή θα ενημερωθεί στο μέλλον.

Η ενημερωμένη έκδοση μπορεί να περιέχει βασικές ή δευτερεύουσες τροποποιήσεις. Οι ουσιώδεις τροποποιήσεις μπορεί να επηρεάσουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα (π.χ. αν αναπτύξουμε έναν νέο σκοπό επεξεργασίας και εγκατάστασης νέας υπηρεσίας στην ιστοσελίδα μας).

Ήσσονος σημασίας τροποποιήσεις δεν έχουν καμία επίπτωση στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (π.χ. γλωσσικές διορθώσεις ή βελτιώσεις, νέες γραμματοσειρές ή στυλ).

Εάν προκύψουν ουσιαστικές τροποποιήσεις, θα ειδοποιηθείτε εκ των προτέρων δεόντως, ώστε να μπορείτε να έχετε το χρόνο να εξετάσετε τις αλλαγές πριν από την εκτέλεση των ενημερώσεων.

Τύποι δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγουμε

Κατά την επίσκεψή σας στην ιστοσελίδα μας, ενδέχεται να επεξεργαστούμε δύο τύπους δεδομένων σας:

 • Τα ηλεκτρονικά δεδομένα ταυτοποίησης και τις πληροφορίες σχετικά με την αλληλεπίδρασή σας με τις ιστοσελίδες συνεργατών μας. Τα ηλεκτρονικά δεδομένα ταυτοποίησης περιλαμβάνουν την ώρα και την ημερομηνία πρόσβασης στην ιστοσελίδα μας, τη διεύθυνση IP και το πρόγραμμα περιήγησής σας που χρησιμοποιήσατε για να αποκτήσετε πρόσβαση στον ιστότοπό μας, το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε αυτήν τη στιγμή, μοναδικά αναγνωριστικά συσκευών και πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας σας.
 • Η αλληλεπίδρασή σας με τις ιστοσελίδες συνεργατών μας περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με το αν επισκέπτεστε, εγγράφεστε ή συμμετέχετε σε δραστηριότητες παιχνιδιών σε οποιαδήποτε από τις ιστοσελίδες των συνεργατών μας. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι επεξεργαζόμαστε αυτές τις πληροφορίες σε ένα συγκεντρωτικό επίπεδο και δεν μπορούν να οδηγήσουν στην αποκάλυψη της ταυτότητάς σας.

Η νόμιμη βάση για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα

Η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα εξυπηρετεί το έννομο συμφέρον της βελτίωσης των προϊόντων και των υπηρεσιών μας με σκοπό:

 • Μέτρηση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διαφημιστικών εκστρατειών που υλοποιούνται στην ιστοσελίδα μας
 • Βελτίωση της συνολικής εμπειρίας χρήστη
 • Ανάπτυξη περιεχομένου στην ιστοσελίδα μας
 • Διασφάλιση και διατήρηση της λειτουργικότητας της ιστοσελίδας
 • Αποτροπή οποιονδήποτε πιθανών απειλών
 • Υπολογισμός των εσόδων μας
 • Αναλυτικά και στατιστικά στοιχεία ιστοσελίδας

Πως χρησιμοποιούμε τα cookies

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας, το πρόγραμμα περιήγησής σας θα λαμβάνει cookies από εμάς. Με τη χρήση των cookies, επιθυμούμε να παρέχουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία μέσα στην ιστοσελίδα σε όλους τους επισκέπτες μας. Η χρήση των cookies επιτρέπει τη βελτίωση των λειτουργιών της ιστοσελίδας, την προώθηση των προϊόντων μας και την παράδοση του περιεχομένου από τρίτα μέρη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς χρησιμοποιούμε τα cookies, παρακαλούμε διαβάστε την Πολιτική Cookies.

Πως προστατεύουμε τα δεδομένα σας

Εμείς βεβαιωνόμαστε τακτικά ότι τα δεδομένα σας είναι ενημερωμένα και αποθηκευμένα με ασφάλεια. Για να επιτευχθεί αυτό, εφαρμόζουμε διαφορετικά τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να διασφαλίσουμε την προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από τυχαία ή παράνομη απώλεια, αλλοίωση, κλοπή, μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη ή πρόσβαση, μη εγκεκριμένη χρήση, πιθανές παραβιάσεις δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενάντια σε όλες τις άλλες παράνομες μορφές επεξεργασίας δεδομένων.

Με βάση τις επιχειρηματικές ανάγκες και τις απαιτήσεις ασφαλείας εφαρμόζουμε περιορισμούς στον έλεγχο πρόσβασης στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα. Η πρόσβαση στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα χορηγείται μόνο σε εκπαιδευμένο προσωπικό με άδεια, των οποίων οι γνώσεις και δεξιότητες είναι απαραίτητες για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που συγκεντρώνουμε επαρκώς.

Τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο του GDPR

 • Να αποσύρετε προηγούμενη συγκατάθεση για την επεξεργασία δεδομένων
 • Να Αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα που κρατάμε ή επεξεργαζόμαστε
 • Να ζητήσετε διόρθωση οποιωνδήποτε δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που είναι εσφαλμένα ή δεν είναι ενημερωμένα
 • Να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα που αποθηκεύουμε
 • Να αντιταχθείτε στη χρήση και επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα
 • Να ζητήσετε τον περιορισμό της χρήσης και της επεξεργασίας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα
 • Να απαιτήσετε τη φορητότητα των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα
 • Να υποβάλετε καταγγελία στην αρμόδια αρχή προστασίας δεδομένων εάν πιστεύετε ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά σας

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτά τα δικαιώματα, ή αν θέλετε να μας στείλετε το αίτημα σχετικά με τα δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να υποβάλετε καταγγελία στην τοπική σας αρχή προστασίας δεδομένων ή μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Προστασίας Δεδομένων της Δανίας: Datatilsynet, Borgergade 28, 5, DK-1300 Copenhagen K.

Αντικείμενο δεδομένων και υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων

Ως επισκέπτης στην ιστοσελίδα μας, είναι σημαντικό να κατανοήσετε καλύτερα το ρόλο σας σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων, ήτοι τον γενικό κανονισμό προστασίας δεδομένων ( ‘GDPR’ ). Δεδομένου ότι η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που ενδέχεται να προκύψει σε αυτή την ιστοσελίδα αφορά τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα, θεωρείται ότι είστε υποκείμενο δεδομένων. Όντας το υποκείμενο των δεδομένων, δικαιούστε να ασκήσετε ορισμένα ανθρώπινα δικαιώματα που διασφαλίζονται από τους σχετικούς νόμους της ΕΕ για την προστασία των δεδομένων και εξηγούνται στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου.

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων είναι το φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο (είτε μόνο του είτε από κοινού ή από κοινού με άλλα πρόσωπα) καθορίζει τους σκοπούς για τους οποίους και τον τρόπο με τον οποίο οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία είναι, ή πρόκειται να υποβληθούν, σε επεξεργασία. Για τους σκοπούς αυτής της Σημείωσης Απορρήτου, θεωρούμαστε υπεύθυνοι για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων έχει την υποχρέωση να προστατεύει τα δεδομένα σας με τη μέγιστη δυνατή προσοχή και σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους περί προστασίας δεδομένων.

Τρίτοι αποδέκτες που μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας

Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μπορεί να κοινοποιούνται σε οντότητες που μας βοηθούν να παρέχουμε και να αναπτύσσουμε περαιτέρω τις υπηρεσίες μας (π.χ. αναλυτικά στοιχεία, ανάπτυξη, μάρκετινγκ). Από ανάγκη, θα επεξεργαστούν τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για την εκτέλεση των καθηκόντων που αναθέτουμε σε αυτούς.Στο πλαίσιο του GDPR, τρίτοι που επεξεργάζονται τα δεδομένα σας αναλαμβάνουν το ρόλο των εκτελών την εκτελούντες δεδομένων. Συμμετέχουν στις δραστηριότητες επεξεργασίας σύμφωνα με τις σχετικές συμφωνίες προστασίας δεδομένων που είναι προσαρμοσμένες για να εξασφαλίζουν τα στοιχεία σας. Θα λάβουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι τα δεδομένα σας αντιμετωπίζονται με ασφάλεια και σύμφωνα με την παρούσα γνωστοποίηση απορρήτου και καμία μεταβίβαση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα δεν θα πραγματοποιηθεί σε έναν οργανισμό ή σε μια χώρα, εκτός εάν υπάρχουν επαρκείς έλεγχοι σε ισχύ, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλειας των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα.

Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να κοινοποιηθούν στις δημόσιες αρχές και στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου, όπου είναι απαραίτητο να το πράξουμε και όπου απαιτείται από το νόμο ή επιτρέπεται να το πράξουμε.

Μεταφορά σε αποδέκτες από τρίτες χώρες

Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, εάν μεταφέρουμε τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα εκτός του ΕΟΧ, θα διασφαλίσουμε ότι υπάρχει επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων, όπως ορίζεται από τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας των δεδομένων.

Τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα μπορούν να μεταφερθούν σε:

 • Ένα κράτος το οποίο θεωρείται ότι διαθέτει επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων, όπως έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα κράτη με το επαρκές επίπεδο προστασίας εδώ.
 • Ένας αποδέκτης σε μια χώρα που δεν διαθέτει επαρκές επίπεδο προστασίας των δεδομένων σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην περίπτωση αυτή, θα χρησιμοποιήσουμε τις συμβάσεις που απαιτούν από τον αποδέκτη να προστατεύσει τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα με τα ίδια πρότυπα όπως θα ήταν εντός του ΕΟΧ και να εφαρμόσει τις κατάλληλες διασφαλίσεις, όπως απαιτείται από το GDPR, σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.