Ταυτοποίηση στις ιστοσελίδες στοιχηματισμού: Έγγραφα και διαδικασία

Τα τελευταία χρόνια η ταυτοποίηση του λογαριασμού στις στοιχηματικές εταιρίες αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορεί ο παίκτης να «αγωνιστεί» σε μία από αυτές. Σύμφωνα με τους κανονισμούς της επιτροπής παιγνίων οι ιστοσελίδες οφείλουν να ζητήσουν από τους νέους πελάτες τους έγγραφα ταυτοποίησης και επαλήθευση των στοιχείων που έχουν δηλωθεί κατά την εγγραφή εντός 24-48 ωρών.

Ο κάθε παίκτης που θέλει να δημιουργήσει λογαριασμό σε μια ιστοσελίδα, θα πρέπει να γνωρίζει πως είναι μια απαραίτητη αλλά και εξίσου σημαντική διαδικασία, προκειμένου να μπορέσει να κάνει ανάληψη χρημάτων. Οι ιστοσελίδες είναι υποχρεωμένες να συμβαδίζουν με τους νόμους και τους κανονισμούς της εκάστοτε εθνικής νομοθεσίας.

Τα έγγραφα που απαιτούνται
• Αστυνομική ταυτότητα
• Διαβατήριο
• Δίπλωμα οδήγησης
• Υπηρεσιακή ταυτότητα ή πιστοποιητικό γέννησης

Αντίθετα, οποιοδήποτε έγγραφο που η ημερομηνία λήξης του έχει παρέλθει ή οποιοδήποτε είδους πάσο δεν είναι έγκυρο.

Το επόμενο βήμα είναι το αποδεικτικό κατοικίας, όπου ο παίκτης θα πρέπει να προσκομίσει τα παρακάτω έγγραφα:
– Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από ΚΕΠ/Δήμο.
– Λογαριασμός ΔΕΚΟ στο όνομα του παίκτη.
– Εκκαθαριστικό τελευταίου έτους.
– Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ.
– Κατάσταση τραπεζικού λογαριασμού.
-Έγγραφα όπως τιμολόγια, αποδείξεις η αποδεικτικά σε τρίτο πρόσωπο δεν γίνονται αποδεκτά.

Στη συνέχεια ο παίκτης θα πρέπει να επιλέξει το μέσο πληρωμής που θα κάνει τις συναλλαγές του.

Οι ιστοσελίδες θα πρέπει να επιβεβαιώσουν πως τα μέσα πληρωμής που χρησιμοποιεί ο κάθε παίκτης του ανήκουν. Στην περίπτωση που επιλέξει την κάρτα θα πρέπει να αποστείλει σε φωτογραφία το εμπρός μέρος της, αλλά και την πίσω όψη με καλυμμένο τον τριψήφιο κωδικό στο πίσω μέρος.

Εάν επιλέξει το ηλεκτρονικό πορτοφόλι θα πρέπει να στείλει αντίγραφο του λογαριασμού με τα προσωπικά του στοιχεία, ενώ στην περίπτωση του τραπεζικού λογαριασμού, την κατάσταση αυτού (bank statement).

Οι λόγοι για τους οποίους μια ιστοσελίδα ζητά τα έγγραφα ταυτοποίησης

Όπως προαναφέραμε οι ιστοσελίδες συμβαδίζουν με τους κανονισμούς της εκάστοτε εθνικής νομοθεσίας. Παράλληλα τα έγγραφα απαιτούνται και για άλλους λόγους όπως συμπλήρωση ορίου ηλικίας και προστασία ανηλίκων, αποφυγή ξέπλυμα χρήματος, αλλά και απάτη μέσων πληρωμών. Εδώ η ιστοσελίδα θέλει να επιβεβαιώσει πως συνδιαλλάσσεται με το φυσικό πρόσωπο που εμφανίζεται στο λογαριασμό.

Για λόγους ασφάλειας ο κάθε παίκτης θα πρέπει να ακολουθεί κάποιες συμβουλές. Σημαντικότερη όλων είναι ότι ο 3ψήφιος κωδικός (αλλιώς CV2 ή CVC) στο πίσω μέρος της κάρτας θα πρέπει να είναι σίγουρα καλυμμένος και έτσι κανείς δεν θα μπορεί να χρησιμοποιήσει την κάρτα προς όφελος του. Καλό είναι επίσης ο παίκτης να χρησιμοποιεί μια άλλη κάρτα για συναλλαγές στο ίντερνετ. Τέλος ο καθένας που θέλει να ανοίξει λογαριασμό σε μια ιστοσελίδα θα πρέπει πρώτα να γνωρίζει πως αυτή είναι αξιόπιστη πριν δώσει τα στοιχεία του και στη συνέχεια τα χρήματα του.