Τι είναι και πώς γίνεται η ταυτοποίηση στις στοιχηματικές ιστοσελίδες

Η διαδικασία της ταυτοποίησης είναι παγκοσμίως γνωστή με τη συντομογραφία «KYC» (Know Your Customer) και αποτελεί υποχρέωση των στοιχηματικών ιστοσελίδων (και κατ’ επέκταση των παικτών) βάσει των υπαρχουσών εθνικών νομοθεσιών και των υπεύθυνων αρχών για τις αδειοδοτήσεις. Όσοι αναρωτιούνται γιατί η συγκεκριμένη διαδικασία δεν απαιτείται κατά τη διάρκεια της εγγραφής, η απάντηση είναι ξεκάθαρη: η σχέση παροχής υπηρεσιών της ιστοσελίδας προς τον παίκτη ξεκινάει ουσιαστικά με την ύπαρξη της πρώτης οικονομικής συναλλαγής.

Παλαιότερα η ταυτοποίηση λάμβανε χώρα όταν ο παίκτης ζητούσε ανάληψη. Για λόγους λοιπόν αποφυγής περαιτέρω ταλαιπωρίας στη συνέχεια, ενδείκνυται ο χρήστης να αποστέλλει τα απαραίτητα έγγραφα του μετά την συμπλήρωση των στοιχείων του στην ιστοσελίδα. Σίγουρα δεν πρόκειται για την πλέον ευχάριστη διαδικασία, όμως παράλληλα απαιτείται από τη στιγμή που οι συναλλαγές δε γίνονται δια ζώσης.

Καθημερινές αναμετρήσεις χωρίς γκανιότα στον Stoiximan!

Οι κυριότεροι λόγοι που καθιστούν επιτακτική την ταυτοποίηση είναι οι εξής τρεις: α) η επιβεβαίωση ότι ο παίκτης πληροί το απαραίτητο όριο ηλικίας, β) η αποφυγή χρήσης καρτών τρίτου προσώπου και γ) η αποφυγή χρησιμοποίησης των συναλλαγών ως μέσου ξεπλύματος χρήματος.

Τα στοιχεία που θέλει να ταυτοποιήσει μία ιστοσελίδα: α) την ταυτότητα του παίκτη, β) τον τόπο κατοικίας του και γ) τα μέσα πληρωμής που χρησιμοποιεί. Στην πρώτη περίπτωση τα επιθυμητά έγγραφα είναι η αστυνομική ταυτότητα ή το διαβατήριο ή το δίπλωμα οδήγησης του παίκτη. Στη δεύτερη περίπτωση αρκεί ένας λογαριασμός ΔΕΚΟ ή ένα εκκαθαριστικό του τελευταίου έτους ή μία βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ ή μία βεβαίωση μόνιμης κατοικίας. Τέλος, αναφορικά με το μέσο πληρωμής, ισχύουν τα εξής: για κάρτα απαιτείται η αποστολή της μπροστινής και της πίσω όψης (με καλυμμένο τον τριψήφιο κωδικό στο πίσω μέρος), για ηλεκτρονικό πορτοφόλι απαιτείται ένα αντίγραφο λογαριασμού σε μορφή screenshot με τα στοιχεία του παίκτη, για τραπεζικό λογαριασμό απαιτείται ένα bank statement.

Οι δικλείδες ασφαλείας του παίκτη
Για την αποφυγή διαρροής προσωπικών στοιχείων κατά τη διαδικασία ταυτοποίησης και για την ελαχιστοποίηση των όποιων κινδύνων, υπάρχουν ορισμένες σημαντικές δικλείδες ασφαλείας. Καταρχάς – όπως αναφέρεται και παραπάνω – ο παίκτης δεν πρέπει να αποστέλλει τον τριψήφιο κωδικό του πίσω μέρους της κάρτας του, καθώς σε μία τέτοια περίπτωση την καθιστά «προσβάσιμη» στον οποιονδήποτε. Παράλληλα, είναι καλό να αφήνεται στην κάρτα ποσό χρημάτων, το οποίο δεν προβλέπεται να χρησιμοποιηθεί. Επιπρόσθετα, σε περίπτωση συναλλαγής με μη ελληνόφωνη ιστοσελίδα, θεωρείται ασφαλέστερη η αποστολή του διπλώματος οδήγησης και όχι της ελληνικής ταυτότητας.