Τo ROI και το Yield στο στοίχημα

Αρκετοί είναι οι όροι στο στοίχημα, που πολύ παίκτες δεν γνωρίζουν, ωστόσο οφείλουν να τους μάθουν αν θέλουν να σέβονται περισσότερο τον εαυτό τους. Τι είναι το ROI και Yield στο στοίχημα; Είναι δύο όροι που μοιάζουν αρκετά μεταξύ τους, ωστόσο δεν θα πρέπει να συγχέονται. Το ROI σημαίνει «επιστροφή της επένδυσης», ενώ το yield είναι ο καθαρός δείκτης κέρδους του παίκτη. Η διαφορά τους είναι ότι το RΟΙ συμπεριλαμβάνει και τα πονταρίσματα, ενώ το Yield απεικονίζει μόνο το καθαρό κέρδος ή τις απώλειες.

Το Roi είναι ένας δείκτης που απεικονίζει την αναλογία των μεικτών κερδών ενός παίκτη στο αρχικό του ταμείο. Είναι δηλαδή ένας δείκτης που μας δίνει να καταλάβουμε το ποσοστό αύξησης ή μείωσης του κεφαλαίου μας. Πως μπορείτε να βρείτε το ROI; Θα πρέπει αρχικώς να διαιρέσετε το κεφάλαιο που απέμεινε στο τέλος μας συγκεκριμένης χρονικής περιόδου προς όλα τα πονταρίσματα που είχατε τοποθετήσει. Τώρα αν έχει βγάλει κέρδος το ποσοστό επιτυχίας σας θα είναι πάνω από το 100%. Αντίθετα αν έχετε χασούρα το ποσοστό θα είναι κάτω από το 100%. Αν, για παράδειγμα, ένας παίκτης έχει ξεκινήσει με 500 και έχει φτάσει στα 1000, τότε το ROI του είναι 1000/500= 2 x 100 = 200%.

Το Yield, τώρα, είναι ο δείκτης κέρδους του παίκτη. Χρησιμοποιείται ξεκάθαρα για να παρουσίασε την επιστροφή χρημάτων που παίρνει ο παίκτης όσον αφορά τα πονταρίσματά του. Πάμε και σε ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Αν σ’ ένα μήνα έχω ποντάρει 250 και κέρδισα 300 το κέρδος μου είναι 50 ευρώ. Στη συνέχεια διαιρούμε το καθαρό κέρδος με το συνολικό ποντάρισμα (50/250) και πολλαπλασιάζουμε επί 100. Το αποτέλεσμα είναι 20%, νούμερο που αποτελεί το yield μας. Φυσικά, τέλος να αναφέρουμε ότι αν έχετε απώλειες ο δείκτης Yield θα είναι αρνητικός.