# θεωρια στοιχηματος

Η σχέση καταστροφής τζόγου με εθισμό

Αναμφίβολα ο τζόγος είναι μία από τις πιο συνηθισμένες εξαρτήσεις συμπεριφοράς και μπορεί να «συναγωνιστεί επάξια» την εξάρτηση από τα ναρκωτικά.

Επεξήγηση του Spread Betting

Το Spread Betting είναι ένας ταχέως μεταβαλλόμενος και ευέλικτος τρόπος στις συναλλαγές των χρηματοπιστωτικών αγορών χωρίς να “κρατάει” τις υποκειμενικές επενδύσεις άμεσα.